Henrik Bertilsson Tel: 0706-197507
Nicklas Westerholm Tel: 0722-020120

Träningar måndagar och torsdagar kl 17.30-18.45

 

 

 

Trönninge BK:s Barnverksamhet, 7-9 åringar

Lek, glädje och rörelse med boll!

Utgångspunkten skall vara:

• Betona vikten av laganda och kamratskap

• Många bollkontakter

• Enkla övningar

• Teknik & bollbehandling

Trönninge BK:s barnverksamhet strävar  vi som ledare efter en mångsidig träning med fokus på bollkontakt med såväl händer som fötter. Trivsel och glädje ska vara viktiga inslag i träningen. De mest elementära fotbollsreglerna bör gås igenom och exemplifieras. Detta är den gyllene åldern för teknikträning. Smålagsspel och isolerad teknikträning ska dominera träningen. Alla spelar lika mycket och på olika platser i laget. Alla spelare som vill får delta i speciell målvaktsträning vid vissa träningspass. Efter träningen skall varje spelare känna sig sedd, ha fått höra sitt namn i positiv bemärkelse samt känna lust att komma till nästa träning.

Denna verksamhet bedrivs inomhus 1 gång/ vecka om max 60 min och under utomhussäsong 2 gånger/ vecka om max 60 min/ tillfälle.

Matchning

Matcherna ska alltid ses som en bonus och enbart ses som utbildningstillfälle och glädje. Det får aldrig vara viktigt att vinna i dessa åldrar. Spelarna ska få prova på olika positioner. P7‐P8 deltar i HFA:s 5‐manna sammandragningar eller liknande arrangemang. P9 spelar serie, dock utan resultaträkning. Vid nio års ålder börjar seriespel med matcher varje vecka. Alla spelare som tränar regelbundet ska få spela matcher och under säsong ha ungefär lika mycket speltid. Alla som är kallade till match ska få spela (minst en halvlek).

Målvaktsträning 7‐9 år

Under denna period bedrivs ingen målvaktsträning för enskilda spelare. Vid några träningstillfällen under året ska däremot en viss del av träningsinnehållet vara målvaktsträning för samtliga spelare. Många av övningarna är lämpliga som uppvärmning och uppmjukning. Alla bör också få chansen att prova på målvaktsspelet i match.

”Barn har ett naturligt behov av lek och rörelse i unga år men även en begränsad förmåga tillatt inse vikten av och konsekvenserna av mer ”seriös” träning. Barns motivation tillfotbollsspel kommer därför till största delen från att det är roligt att spela/leka fotboll och dommotiveras inte av inlärning eller av att bli bättre på samma sätt som vuxna spelare. Därför harman som tränare för barn en viktig roll i att kombinera leken med inlärning för att på så sätt fåbarnen att lära sig samtidigt som dom leker. Många fotbollslekar innehåller omfattandemoment av inlärning av ”fotboll” och därför går det utmärkt att kombinera lek med inlärning.”