Styrelsen Trönninge BK 2019

När årsmötet inte är samlat är styrelsen TBK:s beslutande organ och ansvarar för TBK:s angelägenheter. Förutom de åligganden styrelsen har enligt stadgarna skall särskild vikt läggas vid uppföljning av verksamheten, samordnings-, målsättnings- och policyfrågor samt framtidsfrågor.

Klubbordförande
Jens Keller
 • Telefon: 0702-093471
 • E-mail: kellerjens@hotmail.com
Vice ordförande
Henrik Bertilsson
 • Telefon: 0706-197507
 • E-mail: henrik.bertilsson2@gmail.com
Kassör
Jan-Olov Olovsson
 • Telefon: 0709-507785
 • E-mail: jo.olovssson@telia.com
Sekreterare
Caroline Bengtsson
 • Telefon: 0768-021319
 • E-mail: Carolinebengtsson@yahoo.se
Fotbolls ansvarig
Pär Asp
 • Telefon: 0706-074170
 • E-mail: par.asp@outlook.com
Ledamot
Daniel Kristiansson
 • Telefon: 0704-106122
 • Email: Daniel.H.Kristiansson@gmail.com
Ledamot
Pelle Höckerbo
 • Telefon: 0767 -756005
 • E-mail: pelle@outmeals.se
Suppleant
Robert Andrén
 • Telefon: 0709-495868
 • E-mail: robertandren12@gmail.com
Suppleant
Jonas Risborn
 • Telefon: 0709-520991
 • E-mail: jonas@anderssonkeller.se
Kanslist
Tony Skoog
 • Telefon: 0730-286734
 • E-mail: tony.tbk@hotmail.com
Trönninge BK