Styrelsen Trönninge BK 2017

När årsmötet inte är samlat är styrelsen TBK:s beslutande organ och ansvarar för TBK:s angelägenheter. Förutom de åligganden styrelsen har enligt stadgarna skall särskild vikt läggas vid uppföljning av verksamheten, samordnings-, målsättnings- och policyfrågor samt framtidsfrågor.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden i klubblokalen på Håsten med börjar kl 18.00 om inget annat anges.

Klubbordförande
Daniel Jäverbo
Vice ordförande
Reinhold Arnesved
 • Telefon: 0730-497269
 • E-mail: arnesved@hotmail.com
Kassör
Jan-Olov Olovsson
 • Telefon: 0709-507785
 • E-mail: jo.olovssson@telia.com
Sekreterare
Jonas Sigurdsson
 • Telefon: 0731-506613
 • E-mail: jonassigursson2hotmail.com
Ledamot
Ramak Namitabar
 • Telefon: 0708-751540
 • E-mail: ramak@telia.com
Suppleant
 • Telefon:
 • E-mail:
Suppleant
Cesar Pizzaro
 • Telefon: 0704-537897
 • E-mail: pizarro_169@hotmail.com